تصفح

Comune di
Borghi
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

15/01/2021     PRESCUOLA
AVVISO

Gentili genitori

Per qualsiasi informazione a riguardo del portale utilizzare esclusivamente la mail scolastici@comune.borghi.fc.it


12/01/2021    
NUOVA GESTIONE SERVIZI SCOLASTICIGentili genitori
Benvenuti nel portale della nuova gestione dei servizi scolastici. Seguiranno informazioni in merito.

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى