تصفح

Comune di
Borghi
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

03/06/2022    
ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI 2022-2023

Gentili genitori

​Sono disponibili nella sezione documenti del portale e sul nostro sito istituzionale, tutti i tutte le istruzioni relative alla iscrizione degli alunni ai servizi scolastici 2022-2023

Cordiali saluti

INFORMATIVA

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى